تبلیغات
ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگ

زبان شناسی همگانی دکتر داود مدنی و کامران درخشان - لیست كتب زبانشناسی داخلی

زبان شناسی همگانی دکتر داود مدنی و کامران درخشان

ارائه لیستی از منابع زبان‌شناسی برای علاقمندان این حوزه.این دسته بندی فقط شامل کتاب‌هایی است که در حوزه زبان‌شناسی به نگارش درآمده است و بدون شک فقط به کتاب‌های نام‌برده شده محدود نیست. هدف از این کار، ارائه لیستی از منابع برای علاقمندان در این حوزه است.

1-البرزی، پرویز، 1386، مبانی زبان‌شناسی متن، تهران : امیرکبیر.

2-البرزی ورکی، پرویز، 1388، زبان‌شناسی جمله : نگاهی جامع به مسایل زبان، تهران : پایزه.

3-اچسون، جین، 1370، زبان‌شناسی همگانی، ترجمه حسین وثوقی، تهران : علوی.

4-اچسون، جین، 1372، زبان و ذهن : روان - زبان‌شناسی، ترجمه محمد فائض، تهران : نگاه.

5-اچسون، جین، 1371، مبانی زبان‌شناسی، ترجمه محمد فائض، تهران : نگاه.

6-احمد سلطانی، منیره، 1378، دستور زبان گشتاری (برمبنای زبانشناسی و معنا شناسی)، تهران : آتیه.

7-اخوان زنجانی، جلیل، 1369، پژوهش واژه های سریانی در زبان فارسی، (بی‌ام) :(بی ن).

8-ارانسکی، یوسفم، 1386، زبان‌های ایرانی، ترجمه دکتر علی اشرف صادقی، تهران : سخن.

9-ارلاتو، آنتونی، 1373، درآمدی بر زبان‌شناسی تاریخی، ترجمه یحیی مدرسی، تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

10-ازارویکس، براون، فرانسس، مارجوری، 1374، چگونه زبان جدید بیاموزیم، ترجمه حمید رضا نجفی، تهران : مجمع علمی.

و فرهنگی مجد، تهران : مصباح.

11-السامرائی، ابراهیم، 1367، زبان‌شناسی تطبیقی، ترجمه سید حسین سیدی، مشهد : دانشگاه فردوسی مشهد.

12-استایز، مایکل، 1382، زبان‌شناسی تربیتی، ترجمه زهرا زندی مقدم، تهران : مدرسه.

13-استالین، یوسیف، 1331، درباره مارکسیسم در زبان‌شناسی، تهران : هنر پیشرو.

14-اسمت، نیل، 1367، زبان‌شناسی نوین : نتایج انقلاب چامسکی، ترجمه ابوالقاسم سهیلی، تهران : آگاه.

15-اشوری، داریوش، 1387، زبان باز : پژوهشی درباره زبان و مدرنت، تهران : مرکز.

16-اقاگل زاده، فردوس، 1385، تحلیل گفتمان انتقادی :تکوین تحلیل گفتمان در زبان‌شناسی، تهران :علمی و فرهنگی تهران : دانشگاه تربیت مدرس.

17-الحسینی، محمد علی، 1386، زبان‌شناسی توحیدی : نظریه و تطبیق، مشهد : دانشگاه فردوسی مشهد.

18-امیر ارجمند، سعید، 1382، پژوهش در جوامع فارسی زبان، تهران : کویر.

19-اوگریدی، ویلیام دیلیین، 1380، درآمدی بر زبان‌شناسی معاصر، ترجمه علی درزی، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

20- اهری، زهرا، 1380، مکتب اصفهان در شهرسازی:زبان‌شناسی عناصر و فضاهای شهری، واژگان و قواعد دستوری، تهران : دانشگاه هنر.

21-باطنی، محمدرضا، 1371، پیرامون زبان و زبان‌شناسی : (مجموعه مقالات)، تهران : فرهنگ معاصر.

22-باطنی، محمد رضا، 1380، زبان و تفکر، تهران : آبانگاه.

23-باطنی، محمد رضا، 1349، زبان و تفکر (مجموعه مقالات زبان‌شناسی)، تهران : زمان.

24-باطنی، محمد رضا، 1354، مسائل زبان‌شناسی نوین (ده مقاله)، تهران : آگاه.

25-باطنی، محمد رضا، 1387، مسائل زبان‌شناسی نوین (مجموعه مقالات)، تهران : آگه.

26-باطنی، محمد رضا، 1381، زبان و جامعه شناسی (مجموعه مقالات)، ترجمه‌ام. خوشنام، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : سازمان چاپ و انتشارات.

27- باقری، مهری، 1384، مقدمات زبان‌شناسی (رشته زبان و ادبیات فارسی)، تهران : دانشگاه پیام نور.

28-باقری، مهری، 1375، مقدمات زبان‌شناسی، تهران : قطره.

29-بقیی راوری، ناصر، 1357، درآمدی بر زبان‌شناسی همگانی، تبریز: دانشگاه آذرا بادگان.

30-بی من، ویلیام، 1388، زبان، منزلت و قدرت در ایران، ترجمه رضا مقدم کیا، تهران : نی.

31-بی یرویش، مانفرد، (بی تا)، زبان‌شناسی جدید، ترجمه محمدرضا باطنی، تهران : آگاه.

32-پاک نهاد جبروتی، مریم،1381، فرادستی و فرودستی در زبان، تهران: گام نو.

33-پور ممتاز، علی رضا، 1387، پژوهش نامه زبان فارسی و فناوری اطلاعات، تهران : پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ادبیات.

34-پیز، آلن، 1382، چگونه با زبان بدن حرف می‌زنیم، تهران : فصل سبز.

35-تاد، لورتو، 1375، مدخلی بر زبان‌شناسی، ترجمه سها حشمتی و شهناز دشتی، تهران : مرکز ترجمه و نشر کتاب.

36-تابش، بهروز،1383، زبان‌شناسی و کارنامه زبان پارسی، تهران : نوآوران علم.

37-تاوادیا، ج،1348، زبان و ادبیات پهلوی (فارسی میانه)، ترجمه س نجم آبادی، تهران : دانشگاه تهران.

38-ترسک، رابرت لارنس، 1380، مقدمات زبان‌شناسی، ترجمه فریار اخلاقی، تهران :نی.

39-ترادگیل، پیتر،1376، زبان‌شناسی اجتماعی : درآمدی بر زبان و جامعه، ترجمه محمد طباطبایی، تهران : آگاه.

40-جلینی، رحمان، 1373، کاربرد کامپیوتر در زبان‌شناسی، مشهد : جاودان خرد.

41-جیمن، سیویان، 1384، از فلسفه به زبان‌شناسی، ترجمه حسین صافی، تهران : گام نو.

42-چومسکی، نوایم، 1377، زبان‌شناسی دکارتی، فصلی از تاریخ تفکر عقل‌گرا، ترجمه احمد طاهریان، تهران : هرمس.

43-حسینی، محمد ضیاء، 1366، درآمدی بر زبان‌شناسی همگانی : ویژه کلاس‌های زبان‌شناسی همگانی و ساخت زبان فارسی، تهران : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.

44-حجازی، محمود فهمی، 1379، زبان‌شناسی عربی: درآمدی تاریخی – تطبیقی در پرتو فرهنگ و زبان‌های سامی، ترجمه حسین سیدی، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

45-حسینی، باباشیخ، 1383، هامشی بردانش زبان‌شناسی، سنندج : ژیار.

46-حیاتی، محمد،1373، واژه نامه زبان‌شناسی : فارسی- فرانسه – انگلیسی، تهران : آوای نور.

47-خانلری، پرویز،1343، زبان‌شناسی و زبان فارسی، (بی. م) : امیرکبیر.

48-خوشحالی، بهزاد،1379، زبان‌شناسی کرد و تاریخ کردستان، همدان : فن آوران.

49-خوش باطن، حسین،1385، مطالعه ساختار زبان ترکی از دیدگاه رده شناسی، تبریز : سهیل.

50-درخشان مقدم، پریسا، 1382، درآمدی بر زبان‌شناسی آلمانی، تهران : مادر.

51-دبیر مقدم، محمد، 1384، پژوهش‌های زبان‌شناختی فارسی، مجموعه مقالات، تهران : مرکز دانشگاهی.

52-دبیر مقدم، محمد، 1378، زبان‌شناسی نظری : پیدایش و تکوین دستور زایشی، تهران، سخن.

53-دالمایر، فرد،1387، زبان و سیاست، ترجمه عباس منوچهری و دیگران، تهران : پژوهشکده و مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

54-ذوالفقاری، حسن، 1378، زبان و ادبیات فارسی عمومی :برگزیده متون ادبی پانزده فصل، شیوه نگارش فارسی، مباحث دستور و زبان‌شناسی، تهران : نشر چشمه.

55-روبینز، رابرت هنری، 1370، تاریخ مختصر زبان‌شناسی، ترجمه علی محمد حق شناس، تهران : مرکز.

56-رضایی، لیلا، 1387، زبان‌شناسی و رادیو، تهران : طرح آینده.

57-زرشناس، زهره، 1382، زبان و ادبیات ایران باستان، تهران : دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

58-زکریا، میشال، 1387، زبان‌شناسی زایشی– گشتاری و دستور زبان عربی (جمله ساده)، تهران : دانشگاه تهران.

59-زندی، بهمن، 1383، اصول و مبانی برنامه ریزی درسی آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی و آموزش زبان فارسی، تهران : دانشگاه پیام نور.

60-زمردیان، رضا، 1368، زبان‌شناسی عملی، بررسی گویش قائن، مشهد : آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی.

61-زمردیان، رضا، 1388، زبان‌شناسی چیست : سی و سه مقاله در زبان‌شناسی، تهران : ری را.

62-ژانتون، پی یر، 1376، زبان جهانی :تاریخچه و زبان‌شناسی تطبیقی اسپرانتو، ترجمه محمد جواد کمالی، تهران : عطائی.

63-ژیرار، دنی، 1365، زبان‌شناسی کاربردی و علم آموزش زبان، ترجمه گیتی دیهیم، تهران : مرکز نشر دانشگاهی.

64-ژیرار، دنی، 1366، زبان‌شناسی کار بسته و علم زبان آموزی، (بی‌ام) : واحد فوق برنامه بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی مرکز.

65-ساغروانیان، جلیل، 1369، فرهنگ اصطلاحات زبان‌شناسی : موضوعی – توصیفی، مشهد : نما.

66-سامرائی، ابراهیم، 1376، زبان‌شناسی تطبیقی، سبزوار : دانشگاه تربیت معلم.

67-سامارین، ویلیام ج، (بی‌ات)، زبان‌شناسی عملی، راهنمای بررسی گویش‌ها، ترجمه لطیف عطاری، تهران : ستاد انقلاب فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی.

68-سرو، حسن، 1373، واژه نامه زبان‌شناسی و زمینه های وابسته : آلمانی – فارسی، تهران : نگارو.

69-سورن، پیتر، 1388، مکاتب زبان‌شناسی نوین در غرب :(بخشی از کتاب زبان شناسی در غرب)، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

70-سورن، پیتر، 1387، تاریخ زبان‌شناسی (بخشی از کتاب زبان‌شناسی در غرب)، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

71-سوسور، فردینان دو، 1378، دوره زبان‌شناسی عمومی، ترجمه کورش صفوی، تهران : هرمس.

72-سوسور، فردینان،1383، نشانه شناسی کاربردی: مجموعه نشانه شناسی و زبان‌شناسی، تهران : علم.

73-سوسور، فردینان دو، 1378، درس‌های زبان‌شناسی همگانی، تهران : فرزان روز.

74-شریعت زاده، ناهید، 1374، واژه نامه زبان‌شناسی، (بی‌ام) :سهیل.

75-شجاع رضوی، سعیده، 1377، زبان‌شناسی و سبک شناسی در ادبیات و ادبیات عامه، مشهد : اردشیر.

76-صفایی، فرشاد، 1381، هزار مسئله نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، تهران : نوپردازان.

77-صفوی، کورش، 1360، درآمدی بر زبان‌شناسی، تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

78-صفوی، کورش، 1361، واژه نامه زبان‌شناسی، فارسی- انگلیسی، تهران : مجرد.

79-صفوی، کورش، 1377، زبان‌شناسی و ادبیات (تاریخچه چند اصطلاح)، تهران : هرمس.

80-صفوی، کورش، 1380، منطق در زبان شناسی، تهران : حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.

81-صفوی، کوروش، 1380، گفتارهایی در زبان‌شناسی، تهران : هرمس.

82-صفوی، کورش، 1386، آشنایی با تاریخ زبان‌شناسی، تهران :پژواک کیوان.

83-صفوی، کورش، 1373، از زبان‌شناسی به ادبیات، تهران : نشر چشمه.

84-ضرغامیان، مهدی، 1377، هانیه در دنیای زبان‌شناسی، تهران : نی.

85-ضمیران، محمد، 1382، درآمدی بر نشانه شناسی هنر، تهران : قصه.

86-عاصی، مصطفی، 1375، واژگان گزیده زبان‌شناسی، تهران : شرکت انتشاراتی علمی و فرهنگی.

87-عبدالتزاب، رمضان، 1367، مباحثی در فقه اللغه و زبان‌شناسی عربی، تهران : آستان قدس رضوی : معاونت فرهنگی.

88-عظیما، علی اکبر، 1342، زبان‌شناسی عمومی، اصفهان : شهریار.

89-علی پور، مصطفی، 1371، ساختار زبان شعر امروز (پژوهشی در واژگان و ساخت زبان شعر معاصر)، تهران : فردوس.

90-غلامعلی زاده، خسرو، 1375، زبان‌شناسی (درآمدی بر زبان و ارتباط)، کرمانشاه :دانشگاه رازی کرمانشاه : طاق بستان.

91-فالک، جولیا س، 1380، زبان‌شناسی و زبان : بررسی مفاهیم اساسی و کاربردها، تهران : رهنما.

92-فالک، جولیا س،1371، زبان‌شناسی و زبان : بررسی مفاهیم بنیادی زبان‌شناسی، تهران : استان قدس رضوی.

93-فرهادی، حسین،1381، اصول و روش تحقیق در زبان‌شناسی کاربردی، تهران : رهنما.

94-فرامکین، ویکتوریا، 1376، درآمدی بر زبان‌شناسی همگانی، ترجمه علی بهرامی، تهران : رهنما.

95-فرامکین، ویکتوریا، 1387، درآمدی بر زبان و زبان‌شناسی، ترجمه علی بهرامی، تهران : رهنما.

96-فرشیدورد، خسرو، 1382، دستور مفصل امروز: بر پایه زبان‌شناسی جدید، تهران : سخن.

97-فروتن، فریبرز، 1387، دستور زبان بختیاری، اهواز : کردگار.

98-قانعی فرد، عرفان، 1384، نخستین درس‌های فرهنگ نگاری (زبان‌شناسی کاربردی)، تهران : بهنود.

99-کالوه، لوئی ژان، 1379، درآمدی بر زبان‌شناسی اجتماعی، محمد جعفر پوینده، تهران : نقش جهان.

100-کالر، جانایتان،1376، فردینان دوسوسور، ترجمه کورش صفوی، تهران : هرمس.

101-کت فورد، جان کانیسون،1375، یک نظریه ترجمه از دیدگاه زبان‌شناسی: رساله ای در زبان‌شناسی کاربردی، تهران :نی.

102- کپس، جئورگی، 1380، زبان تصویر، ترجمه فیروزه هاجر، تهران : سروش.

103-کوک، یویان جیمز، چامسکی، نوایم،1387، دستور زبان جهانی چامسکی، ترجمه ابراهیم چگینی، تهران : رهنما.

104-کوندراتف، الکساندرمیخائیلوویچ،1363، زبان و زبان‌شناسی، ترجمه علی صلح‌جو، تهران : ایران یاد.

105-گاتری، ویلیام کی‌ات چمبرز، 1378، افلاطون : زبان‌شناسی. محاورات انتقادی، (بی‌ام) : فکر روز.

106-لادو، رابرت، 1367، زبان‌شناسی در میان فرهنگ‌ها :زبان‌شناسی کاربردی جهت استفاده آموزگاران زبان، تهران :دانشگاه تربیت معلم : انتشارات جهاد دانشگاهی.

107-مارتینه، آندره، 1380، اصول و روش‌های زبان‌شناسی نقش گرا، ترجمه هرمز میلانیان، تهران : هرمس.

108-مارتینه، آندره،1378، اصول زبان‌شناسی عمومی، ترجمه علاالدین گوشه گیر، اهواز: دانشگاه شهید چمران.

109-مدرسی، فاطمه، 1386، از واج تا جمله:فرهنگ زبان‌شناسی-دستوری، تهران:چاپار.

110-مشکوء الدینی، مهدی، 1373، سیر زبان‌شناسی، مشهد : دانشگاه فردوسی.

111-مشیری، مهشید، 1373، ده مقاله درباره زبان، فرهنگ، ترجمه، تهران : البرز.

112-مهاجر، مهران، 1376، به سوی زبان‌شناسی شعر، ره یافتی نقش گرا، تهران : مرکز.

113-منگنو، دومینیک،1378، الفبای زبان‌شناسی، ترجمه محمد تقی غیاثی، تهران : جامی.

114-نرسیسیانس، امیلیا، 1382، مباحثی در دوزبانگی از دیدگاه علوم اجتماعی، تهران : پژوهشکده مردم شناسی.

115-نجفی، ابوالحسن، 1371، مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی، تهران : نیلوفر.

116-نیومایر، فردریک، 1378، جنبه های سیاسی زبان‌شناسی، ترجمه اسماعیل فقیه، تهران: نی.

117-نیلی پور، رضا، 1380، زبان‌شناسی و آسیب شناسی زبان، تهران : هرمس.

118-وال ورک، چان فارادی، 1356، زبان و زبان‌شناسی، مقدمه ای بر مطالعه زبان، ترجمه حمید سرهنگیان، تبریز : دانشگاه اذرآبادگان.

119-وزین پور، نادر، 1348، ساختمان فعل در زبان ترکی از دیدگاه زبان‌شناسی، تهران :(بی ن).

120-واترمن، جانتی، 1347، سیری در زبان‌شناسی، ترجمه فریدون به دره ای، (بی‌ام) : شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.

121-وثوقی، محمد باقر، 1369، لارشهری به رنگ خاک، پژوهشی در زبان‌شناسی و تاریخ لرستان، تهران : نشر کلمه لار : انجمن لارشناسی.

122-هادسن، گروور،1382، مباحث ضروری و بنیادین زبان‌شناسی مقدماتی (ضروریات زبان‌شناسی مقدماتی)، ترجمه علی بهرامی، تهران: رهنما.

123-هال، رابرت اندرسن، (بی تا)، زبان و زبان‌شناسی، ترجمه محمد رضا باطنی، تهران : شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.

124-هومند، نصرا...، 1369، پژوهشی در زبان تبری، مازندرانی، همراه با علائم زبان‌شناسی و اشعاری از رضاخراتی، آمل : کتاب سر ای طالب آملی.

125-همایون، همادوست، 1371، واژه نامه زبان‌شناسی و علوم وابسته، تهران : موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

126-همایون پور، هرمز و دیگران، 1382، فرهنگ، زبان، ترجمه، تهران : سازمان چاپ و انتشارات.

127-یارمحمدی، لطف ا ...، 1374، پانزده مقاله در زبان‌شناسی مقابله ای و ساخت زبان فارسی:دستور، متن و گفتمان، تهران : رهنما.

128-یول، جورج، 1370، بررسی زبان : مبحثی در زبان‌شناسی همگانی، (بی. م) : مرکز.

129-...،1383، اوستای کهن، سروده های زرتشت: گات‌ها : برگردان هفت هات نخستین همراه با متن اوستایی و گزارش‌های زبان‌شناسی، مترجم آبتین ساسان فر، تهران : بهجت.

130-....،1373، مجموعه مقالات دومین کنفرانس زبان‌شناسی نظری و کاربردی، تهران : دانشگاه علامه طباطبایی.

131-...،1384، گرایش‌های نوین در زبان‌شناسی و آموزش زبان، تهران : دانشگاه تربیت مدرس تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی


با تشکر از سایت http://linguisticsfun.blogfa.com
دانلود کتاب زبان شناسی مقاله زبان شناسی

با نام و یاد خداوند متعال تارنمای زبان شناسی دکتر مدنی در جهت رشد و گسترش رشته زبان شناسی در اردیبهشت 1392 راه اندازی شد.
Dr.madanilinguist@gmail.com

دکتر داود مدنی - کامران درخشان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
کدبازان>