تبلیغات
ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگ

زبان شناسی همگانی دکتر داود مدنی و کامران درخشان - فهرست واژگان انگلیسی با ریشه فارسی M-P

زبان شناسی همگانی دکتر داود مدنی و کامران درخشان


M

Magic

انگلیسی میانهmagik، از فرانسوی میانه magique، از لاتینmagicus، از یونانیmagikos، ازmagos، magus جادوگر (از ریشهٔ ایرانی، فارسی باستان magu- «مغ»).

Magus، magi

از magus، از فارسی باستان magu- «شخص مقتدر»، فارسی «مغ».روحانی زرتشتی.در عهدجدید از سه مغ نام برده شده که از شرق می‌آیند و بشارت میلاد عیسا را می‌دهند.

Malguzar

هندیmalguzar، از «مال»(عربی)+«گذار».در هند:مالک.

Manichean

لاتینManichaeus مانوی، از یونانی Manichaios، فارسی «مانوی».پیرو آیین مانی در سده ۳ م.

Manticore

از فارسی باستان «آدمخوار». martiya-(آدم)+ khvar-(خوردن).موجودی افسانه‌ای با سر انسان و شاخ، بدن شیر و دم اژدها یا عقرب.

Markhor

فارسی«مارخور»(خورندهٔ گاو).بزی کوهی در افغانستان و هند.

Mazdak

فارسی«مزدک».اصلاحگر زرتشتی در دوران ساسانی در سده ۵ م.از Mazda.

Mazdakite

فارسی«مزدکی».پیرو اصلاحات مزدک.

Mazdoor

هندیmazdur، از فارسی«مُزدور».کارگر هندی.

Mehmandar

فارسی«مهماندار».

Mehtar

فارسی«مهتر».«مه»(از فارسی میانهmeh، mas)+«تر»(از فارسی میانه، از فارسی باستان-tara-)

Mesua

لاتین نو، از نام دانشمند ایرانی مسیحی و طبیعیت شناس "یوحنا ابن مساویه (Johannes Mesue) متوفی به سال ۲۳۶ ه.ش. نوعی درخت آسیایی.

Mezereon

انگلیسی میانه mezerion، از لاتین میانه mezereon، از عربی «مازریون»، از فارسی.گیاه مازریون.

Mirza

فارسی"میرزاً.

Mithra

ایزد ایرانی"میتراً.

Mithraeum

ایزد ایرانی "میتراً.

Mithraism

آیین «مهرپرستی».ایزد ایرانی "میتراً.

Mobed

فارسی«موبد». روحانی زرتشتی.

Mogul

فارسی «مغول».

Mohur

هندی muhur/muhr، از فارسی «مُهر».سکهٔ طلا در زمان حکومت مغولان بر هند، تبت و نپال.

Mummy

انگلیسی میانهmummi، از فرانسوی میانه momie، از لاتین میانه mumia، از عربی«مومیاً(مومیایی)، از فارسی»موم".

Murra

ریشه شناسی: لاتین، احتمالاً از ریشهٔ ایرانی مانند یونانی morrhia/murra؛ وابسته با فارسی «مُر/مور»گلوله شیشه‌ای کوچک.مادهٔ پرسلین برای ساختن ظروف چینی در روم.

Musk

از فارسی میانه musk، از سنسکریت muska«تخم» کوچک شدهٔ mus«موش».مُشک.

Musth

هندی mast، از فارسی «مست».همریشه با سنسکریت madati «او خوشی می‌کند». ماده‌ای بدبو که فیل در زمان جفت گیری در حالت شهوانی از بالای گوش‌های خود تراوش می‌کند.

Mussulman

از فارسی«مسلمان».«مسلم»(عربی)+«- ان».

 

N

Nakhuda

ریشه شناسی:فارسی«ناخداً.»ناو«+»خداً(از فارسی میانه khutāi).

Namaz

ریشه شناسی:فارسی«نماز».همریشه با سنسکریت namas «کرنش و احترام».

Naphtha

از لاتین، از یونانی، از منشا ایرانی.اوستایی napta «نمناک»، فارسی «نفت».شاید همریشه با یونانی nephos «تاریک».

Nargil

ترکی nargile، فارسی «نارگیلِه» از «نارگیل».

Nauruz

فارسی «نوروز».

Nay

ریشه شناسی:فارسی«نای».آلتی موسیقی.

Neftgil

ریشه شناسی:آلمانی، از فارسی«نفتاگِل».

Numdah

ریشه شناسی: هندی namda، از فارسی «نَمَد»، از فارسی میانه namat، اوستایی namata. زیراندازی که در هند و ایران با پوست بز درست می‌شود.

Naan

ریشه شناسی:هندی و اردو nan، از فارسی«نان»، بلوچی nayan، سغدی nyny.نان هندی.

Nuristani

ریشه شناسی:فارسی«نورستانی».«نور»+«-ستان».ناحیه‌ای در شمال افغانستان.

 

O

orange

از میلانی narans، از عربی «نارنج»، از فارسی«نارنگ»، از سنسکریت nāraṅga، از زبان‌های دراویدی مانند تامیلی و مالایالام.

 

P

Padishah

از فارسی «پادشاه»، از فارسی میانه pādishah، از فارسی باستان pati+xshay-.شاه در ایران، سلطان در ترکیه و حاکم انگلیسی در هند.

Pagoda

از پرتغالی pagode، از فارسی «بت کده».

Pahlavi

ریشه شناسی:فارسی میانه«پهلوی».زبان فارسی در زمان ساسانیان.

Pajama

از هندیpaajaama، از فارسی«پای جامه».

Paneer

هندی/اردوpanir، از فارسی«پنیر».پنیر نرم هندی.

Papoosh

از papouch، از فرانسوی، از فارسی«پاپوش». بنگرید به babouche.

Para

ریشه شناسی: ترکی، از فارسی «پاره». واحد پولی در ترکیه.

Paradise

از یونانی paradeisos(باغ چینه بسته)، از فارسی باستان paradaida «دورتادور دیواربندی شده».

Parasang

لاتینparasanga، از یونانیparasanges، از ریشهٔ ایرانی، فارسی«فرسنگ».واحدی به درازای ۶ km.

Pargana

ریشه شناسی: هندی pargana، از فارسی(پرکاله؟).مجموعه شهرک‌های اجرایی در هند.

Parsee

ریشه شناسی: از فارسی باستانparsi«پارسی».زرتشتیان هند که در سده ۷ م پس از هجوم اعراب به ایران، به هند مهاجرت کردند.

Parthia

از لاتین، از فارسی باستان parthava-«پارت».در ریشه با «پارس» هم معنی است.

Parthian

بنگرید به Parthia.

Parting Shot

از Parthian Shot، تاکتیک پارتیان برای پرتاب تیرهای آتشین به سوی دشمن حتی هنگام عقب نشینی.

Pasar

مالایی، از فارسی«بازار». بازار عمومی در اندونزی.

Pasha

ترکی paşa، احتمالاً از فارسی«پادشاه».

Pashm

ریشه شناسی: از فارسی «پشم»؛ پشمینه در کشمیر و پنجاب برای بافت قالیچه و شال که از محصولات صادراتی این مناطق است.

Pashmina

از فارسی«پشمینه».پارچهٔ پشمی محصول شمال هند.

Pashto

فارسی«پشتو»، از افغانی. بنا بر نظر Morgenstein این نام با پارت و پهلو همریشه‌است.

Peach

از واژهٔ لاتین Persicum «پارسی»، هلو در روم به نام‌های malum Persicum(سیب پارسی)، prunum Persicum(آلوی پارسی) و یا مختصرا persicum، persici نامیده می‌شد.

Percale

فارسی «پرگال/پرگاله».پارچهٔ چیت در صنایع پارچه بافی، ملافه و غیره کاربرد دارد.

Percaline

فرانسوی، از فارسی «پرگاله».

Peri

فارسی«پری»، از فارسی میانهٔ parik.

Persepolis

از فارسی باستان pârsa+ یونانی polis «شهر».

Persia

از فارسی باستان pârsa.

Persis

از فارسی باستان pârsa.

Peshwa

هندی و مراتی pesva، از فارسی "پیشواً.نخست وزیر شاهزادهٔ Maratha.

Pilaf

ترکیpilâv، از فارسی «پلو». غذایی در خاور میانه که از برنج، روغن و گوشت درست می‌شود.

Pir

ریشه شناسی: فارسی«پیر». آموزگار در آیین‌های عرفانی.

Pistachio

از لاتینpistâcium، از یونانی (pistàkion) πιστάκιον، از فارسی«پسته».

Posteen

فارسی «پوستین».پوشش پوستین.

Popinjay

از فرانسوی باستان papegai، از اسپانیایی papagayo، از عربی «بَبَغاء»، از فارسی "ببغاً)طوطی).

Prophet Flower

برگردان واژهٔ فارسی «گلِ پیغمبر».گلی در هند شرقی با گلبرگ‌های زرد و پنج خال که پس از ساعتی پژمرده می‌شود.

Punjab

از هندی Panjab، از فارسی «پنج آب» (پنجاب).

Purwannah

هندی parvana، از فارسی«پروانه».اجازهٔ ثبت و نوشتن.

Pyke

هندیpâyik، pâyak، از فارسی «پیک» فرستاده.
دانلود کتاب زبان شناسی مقاله زبان شناسی

با نام و یاد خداوند متعال تارنمای زبان شناسی دکتر مدنی در جهت رشد و گسترش رشته زبان شناسی در اردیبهشت 1392 راه اندازی شد.
Dr.madanilinguist@gmail.com

دکتر داود مدنی - کامران درخشان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
کدبازان>