در طراحی پرسش نامه برای پژوهش های مختلف اعم از پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی نکاتی می باید مورد توجه واقع شود. عدم توجه به نکات گهگاه بسیار ابتدایی  موجب می شود اعتبار داده های کسب شده مخدوش شود. در این مواقع به سختی بتوان مشخص نمود که آیا مشکل از ترازوست و  یا روش وزن نمودن با آن. به بیان دیگر  آیا مشکل از روایی پرسشنامه (درستی سوالات پرسشنامه) و یا اعتبار آن(داده های کسب شده با آن) است.

این مشکلات را می توان به چند دسته تقسیم کرد.

مشکلاتی که موجب می شود پاسخ گو سوال را نفهمد:

  1. استفاده از افعال منفی - مثلا نمی شود نمی باشد نیست .و...
  2. استفاده از فونت نامناسب
  3. قواعد بی رویه و زیاد برای پر کردن سوالات و نبود دستورالعمل مناسب برای نحوه پر کردن سوالات. این دستورالعمل باید تا حد امکان کوتاه و رسا باشد.

مشکلاتی که باعث می شود پاسخ گو با دقت تمام به سوالات جواب ندهد

  1. -زیاد بودن سوالات -گه گاه عدم آرایش درست سوالات در طاهر پرسش نامه، آن ها را زیاد نشان می دهد. می توان با انتخاب طراحی درست و یا پست رو چاگ نمودن پرسشنامه ـن را کوتاه نشان داد
  2. - عدم آرایش درست سوالات معمولا سوالات سخت ایتدای پرسش نامه پنجانده می شود که خستگی ذهنی پاسخ گو در انتهای پاسخ به سوالات، در جواب ها تاثیر نگذارد. همچنین سوالاتی که معنی نزدیک به هم دارند بهتر است در بین سوالات پخش شوند تا بر روی یکدیگر تاثیر نگذارند
  3. مجبور نمودن پاسخگو به پرنمودن و یا عدم تمایل کامل وی به پاسخ دادن
  4. طراحی بد به گونه ای که حرفه ای نبودن پژوهشگر از طراحی بد پرسشنامه برای پاسخ گو نمایان شود- مثلا غلط املایی و یا استفاده از جملات غلط به لحاظ ادبی
مشکلاتی که موجب می شود در ورود داده ها و تحلیل آن ها توسط پژوهشگر اختلال ایجاد شود

  1. یکسان نبودن فرمت تمامی پرسشنامه ها- بعد از ورود اطلاعات چند پرسشنامه پژوهشگر به فرمت آن به نوعی عادت میکند و این به وی کمک میکند مابقی پرسش نامه ها را بهتر وارد دیتابیس نماید. چند فرمته بودن پرسشنامه ها موجب بروز اشتباه در این فرآیند می شود.
  2. عدم چسباندن درست صفحات پرسش نامه به هم. برای مثال یک پرسشنامه دو صفحه ای میتواند متشکل از یک صفحه a3 تا شده باشد. و یا دو صفحه a4. در این مثال و ورود داده های زیاد رویکرد دوم برای واردکننده داده بهتر به نظر می رسد. همچنین شیوه منگنه زدن پرسش نامه ها هم می بایست یکسان و در جای مناسب باشد.
  3. اضافه نمودن قابلیت های محتلف جهت جلوگیری از بروز مشکلات. مثلا میتوان در سوالات طیف مانند، ارزش عددی هر خانه از جدول را درون آن به صورت کم رنگ قرار داد که اشتباهی در ورود داده ها ایجاد نشود. همچنین بهتر است شماره سوالات در بخش های مختلف پرسش نامه، به ترتیب و پشت سر هم قرار داده شود و تا جایی که امکان دارد از گنجاندن سوالات بازبرای مفاهیمی که میتوان به صورت طیفی آن ها را قرار داد خودداری نمود- مثلا تحصیلات یا سن

. برای مثال به مورد زیر توجه کنید:

محققی درصدد است که رابطه‌‌ی بین یک سبک رهبری در سازمان به نام رهبری تحول‌آفرین بر روی عملکرد شغلی کارکنان در شرکت GMI6 با 80 نفر کارمند را بسنجد. وی برای اندازه‌گیری رهبری تحول‌آفرین به عنوان متغیر مستقل، تعریف عملیاتی و مقیاس رافرتی و گریفین (Rafferty& Griffin)، را مبنا قرار می‏دهد. در این مقیاس که 15 سوال دارد، 5 بعد چشم‌انداز، ارتباطات الهام‌بخش، ترغیب منطقی، رهبری حمایتی و شناسایی فردی اندازه‌گیری می‌شوند. جدول مورگان ، تعداد نمونه را 66 نفر انتخاب کرده است.