خلاصه کتاب مطالعه زبان جرج یول (14 مگابایت)

 

خلاصه کتاب مقدمات زبانشناسی دکتر مهری باقری (6 مگابایت)

 

خلاصه کتاب درآمدی بر زبانشناسی معاصر دکتر درزی (28 مگابایت)

 

خلاصه دو فصل نخست کتاب مقدمات زبان ویکتوریا فرامکین (5 مگابایت)

 

خلاصه کتاب درآمدی بر معنی‌شناسی دکتر کورش صفوی (13 مگابایت)