از مهمترین کارهای چامسکی این بود که باعث شد مفهومی به نام زبان‌شناسی زیستی مورد توجه زبان‌شناسان قرار بگیره. البته این اصطلاح رو شخص دیگه‌ای قبلا به کار برده بود و تحقیقاتی هم در این مورد صورت گرفته بود اما خود چامسکی هم اون رو پذیرفت و البته برنامه کمینه‌گرایی تاثیر زیادی در این مورد داشت. این کتاب شما رو به خوبی با این مفهوم آشنا می‌کنه.

چامسکی فرضیه تکامل زبان از نظام‌های ساده‌تر ارتباطی حیوانات در انسان رو رد می‌کنه و حتی در کتاب زبان و ذهن خودش به کارل پوپر فیلسوف معروف انتقاداتی رو به این دلیل وارد می‌کنه. او زبان رو ذاتی ذهن می‌دونه و اعتقاد داره ساختارهای بیولوژیکی مغز انسان باعث میشه محدودیت‌ها در زبان‌ها شکل بگیرند. همین باعث توجه و گسترش بیشتر مفهوم زبانشناسی زیستی شد.

این کتاب رو که تشکیل شده از چند مقاله هست بخونید که خیلی مفیده.

 

The Biolinguistic Enterprise