• بررسی ساخت نحوی گویش «وزوان»
 • ·
 • توصیف زبانشناسی گویش کاشان
 • ·
 • بررسی مشکلات آموزش زبان فارسی به کودکان دو زبانه ترک
 • ·
 • بررسی گویش میمه
 • ·
 • توصیف ساختمان گویش کوهپایه
 • ·
 • واژه نامة تخصصی دوزبانة زبانشناسی رایانه ای
 • ·
 • بررسی تحولات دستورشناسی زبان فارسی
 • ·
 • توصیف زبانشناختی لهجه بوشهری
 • ·
 • بررسی و توصیف زبانشناختی گویش بهبهانی
 • ·
 • بررسی واژه ها و اصطلاحات لهجه شیرازی از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی و تطبیقی
 • ·
 • توصیف زبانشناختی گویش کردی سنندجی
 • ·
 • توصیف گویش لری ممسنی
 • ·
 • بررسی زبانشناختی واژگان ادبیات داستانی با استفاده از ادبیات معاصر ایران
 • ·
 • توصیف زبانشناختی گویش لری خسروشیرینی همراه با مقابله واژگانی کوتاهی با زبانهای فارسی
 • ·
 • آماده سازی مواد متن درسی در زمینه دستور زبان فارسی بر اساس نظریه گشتاری برای مقطع دبیرستان
 • ·
 • بررسی آماری واژه های دخیل نو وارد در کتابهای درسی آموزش و پرورش مقاطع ابتدائی، راهنمائی و علوم انسانی دبیرستان
 • ·
 • توصیف زبانشناختی گویش رفسنجانی
 • توصیف زبانشناختی گویش منطقه جرقویه ( گرگویی یا ولایتی )
 • ·
 • گرد آوری و بررسی واژه ها و اصطلاحات تخصصی پیشه های سنتی و صنایع دستی اصفهان
 • ·
 • بررسی با هم آئی های زنجیری در ترجمة انگلیسی به فارسی مبتنی بر نظریة عمومی زبانشناسی
 • ·
 • ارزیابی میزان تاثیر زبانشناسی در آموزش زبان انگلیسی در دبیرستانهای استان مرکزی
 • ·
 • بررسی‌ و شناخت‌ صورتهای‌ مؤدبانه‌دربعضی‌ ازجوامع‌ عمده‌استان‌ فارس‌
 • ·
 • بررسی‌ متون‌ شعاری‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ از دیدگاه‌ تحلیل‌ كلام‌
 • ·
 • بررسی ورود واژه از زبان تركی به فارسی وعوامل زبان شناختی موثر در آن
 • ·
 • بررسی ویژگیهای زبانشناختی وفرهنگی لهجة میبد
 • ·
 • بررسی عوامل فرهنگی – جامعه شناختی كلام در زبان فارسی نوجوان
 • ·
 • بررسی مشكلات كودكان كرد زبان در یادگیری زبان فارسی
 • ·
 • بررسی زبانشناختی عناصر انسجام در فارسی از دیدگاه تحلیل كلام بر مبنای متون داستانی
 • ·
 • بررسی جنبه های نامانوس زبان فارسی در فیلمهای دوبله شده سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • ·
 • توصیف زبانشناختی گویش بختیاری رایج در ایذه و حومه
 • زبان ورزش : بررسی گفتمانی متون گفتاری گزارشهای ورزشی به زبان فارسی
 • ·
 • واژنامه تخصصی – توصیفی اصطلاحات گمرگی
 • ·
 • مقایسه نظام آوایی زبانهای فارسی و فرانسه
 • ·
 • توصیف زبانشناختی گویش دهستان کوهستان
 • ·
 • بررسی و شناخت خطاهای املایی دانش آموزان ابتدایی ( پسرانه ) از دیدگاه آواشناسی
 • ·
 • یادگیری مقوله های كاركردی در زبانهای فارسی وارمنی توسط فراگیران آن زبانها
 • ·
 • مقایسه متنی « پیرمرد و دریا » اثر ارنست همینگوی با ترجمه فارسی نجف دریابندری : رهیافتی در تحلیل کلام
 • ·
 • نحو گویش مازندرانی ( ساروی ) در قالب نظریه اصول و پارامترهای چامسکی ( 1982 ،1986 ، 1992 )
 • ·
 • توصیف زبان شناختی گویش تركی بن
 • ·
 • توصیف زبان شناختی گویش لری ( گونة دهلرانی )
 • ·
 • توصیف زبانشناختی گویش خراسانی ( گونه بجستانی )
 • ·
 • ترجمه و تحشیه سه بخش آغازین کتاب « زبانشناختی »
 • ·
 • سازماندهی آغازگر در متون داستانی و غیرداستانی قرآن کریم
 • ·
 • سخن كاوی نقادانه از سر مقالات فارسی زبان بعد از جنگ تحمیلی
 • ·
 • واكاوی زبانشناختی مطایبه در زبان فارسی
 • ·
 • استعاره در زبان فارسی بر اساس زبان شناسی شناختی
 • ·
 • توصیف فرآیند واژه سازی موقتی (بافتی) در زبان فارسی
 • ·
 • توصیف ساختمان دستوری زبان ترکمنی (براساس نظریه مقوله و میزان)
 • ·
 • ترجمه و تحشیه دو بخش پایانی کتاب «زبانشناسی» نوشته دی¬.¬جی.¬ناپولی
 • ·
 • مقایسه تطبیقی فرآیند های ساخت واژه بین مطالعات دانشمندان اسلامی و جدید
 • ·
 • تحلیل جامعه شناختی از سبكهای گفتار در فارسی معاصر
 • ·
 • مقایسه ی زبان گفتار و زبان نوشتار معاصر فارسی در چهار چوب واج شناسی
 • ·
 • بررسی راهكارهای موافقت و مخالفت در گفتگوهای زبان فارسی و مقایسه آن با یافته های زبان انگلیسی
 • ·
 • مقایسه حروف اضافه مکانی در فارسی و انگلیسی بر اساس زبانشناسی شناختی
 • ·
 • بررسی نمود جنسیت پنهان در مثنوی مولوی
 • ·
 • بررسی مقابله ای سطوح مختلف زبانی بین گویش كرمانجی و فارسی معیار
 • ·
 • قوم نگاری سخنرانی های مذهبی فارسی
 • ·
 • توصیف زبانشناختی گونه ی جاهلی زبان فارسی در فیلم ها و برنامه های رادیو و تلویزیون (و مقایسه آن با فارسی معیار)
 • ·
 • نقش بینامتنیت در تكوین و تفسیر بوف كور صادق هدایت
 • ·
 • بررسی ناگفته های گفتمان فارسی (مبتنی بر دونمایشنامه فارسی معاصر)
 • ·
 • توصیف زبانشناختی گویش لكی(نورآبادی) و بررسی موقعیت دوزبانگونگی آن
 • ·
 • حرکت پرسشواژه در زبان فارسی در رویکرد زایشی
 • ·
 • بررسی جابه جایی معنایی در گفتار روز فارسی
 • ·
 • مطالعه ای بر مشخصه های گونه اصفهان و تاثیرقانون كم كوشی
 • ·
 • بررسی وام گیری فارسی معاصر از زبان انگلیسی براساس زبان شناسی اجتماعی
 • بررسی فرآیند تبدیل در زبان فارسی