دستور خط فارسى به‌صورت پی.دی.اف. به اینجا مراجعه كنید.