در اینجا لینک سایتهایی که در آنها میتوان کتاب و مقاله های زبانشناسی را  دریافت کرد قرار میدهم. از شما خوانندگان محترم وبلاگ خواهشمندم اگر وبسایتی علاوه بر اینها میشناسید اطلاع دهید تا در این لیست قرار دهم.